Школа матерей

Бала тарбиялоо – аялдын эӊ     улуу иши. Эне баласынын денеси үчүн гана кам көрбөстөн, анын жан дүйнөсүнө, жүрүм-турумуна, адеп-ахлактык тарбиясына зор таасир берет. Ал балдарынын жакшы адаттарды өздөштүрүүсүнө көмөктөшөт. Баланын адаттары жаӊыдан пайда болуп, мүнөзү калыптанып келе жатканда, эненин таасири баарынан күчтүү.

Айсада Иманканова жана Сейил Калдыбаева «Апалар мектебине» окуучуларды кабыл алууга даяр. Кош келиӊиз.